Jdi na obsah Jdi na menu
 


123553876_1229443204095474_2521288248860209101_n--5-.jpgNadace byla zapsána do rejstříku 8.1.2020. Cílem je podpora seniorů v Plzeňském kraji, zlepšení dostupnosti sociální péče, volnočasových aktivit, kulturního vyžití a sociálních kontaktů. Myšlenka provázející založení nadace vycházela ze zkušeností nabytých dlouholetou prací v oblasti sociální péče, blízkého kontaktu se seniory, jejich blízkými. Věříme, že stáří není handicapem, ale přirozenou etapou života. Není cílem se stářím, jako takovým bojovat. Podporujeme seniory k přijetí tohoto úseku života se vším všudy a našim společným cílem je to, aby senioři měli své dny prožité, ne odžité. Nevnímáme seniory jako vyloučenou skupinu, a proto jsme se rozhodli je podporovat v zapojení se do činností běžného dne, podpoře samostatnosti, kulturního a sociálního vyžití, zajištění odpovídající péče.

Název nadace odráží a naplňuje poslání nadace … pošli pomoc dál ….

Hektická doba klade na dnešní společnost vysoké nároky, mnohdy nedovolující plnou podporu ze strany rodiny či nejbližších k zajištění seniora v rodině či zajistit odpovídající péči, zajistit jeho sociálních potřeby a důstojné žití.

Proto tu je naše nadace. Potřebným seniorům pomáháme v oblasti podpory ubytování a nákladů na ubytování. Péči fb_img_1580916253439.jpgv domovech pro seniory a v jiných formách sociálního bydlení. Zajištění komunikace mezi seniory, úřady. Zapojení seniorů do dění v obcích, zapojení do programů péče o seniory. Podporujeme je materiálně, zejména osoby osamocené. Obecně cílíme podporu do oblasti humanitární, sociální a charitativní a v neposlední řadě i zdravotní péči o lidské potřeby.

Spojuje nás společná vize, myšlenka, životní přesvědčení a mnoho zkušeností získaných působením v sociálním prostředí a prací se seniory.

 

JAK POMÁHÁME

Nadace přiděluje, po rozhodnutí členů správní rady, finanční prostředky potřebným. Jedná se o konkrétní osoby a zajištění jejich aktuálních, ale i dlouhodobých potřeb. Podpora zařízení poskytující bydlení a péči seniorům.

AKTUÁLNÍ VÝZVY

Nadace Diana – pošli pomoc dál, IČ: 08817901, tímto sděluje veřejnosti záměr po dobu jednoho roku finančně podporovat tři nové klienty Ústavu péče o seniory v Třemošné. Zájemci nebo jejich opatrovníci apod. mohou žádat písemně, na emailové adrese kubikova@ustav-tremosna.cz, budou telefonicky kontaktováni.https://nadacediana.estranky.cz/clanky/podpora-pro-rok-2021.html